Biomasė iš medžio yra tam tikra biologiškai skaidoma dalis, tai yra pjuvenos, atraižos ir kitos dalys, kurios ir yra sudedamos biomasės dalys.

Biomasę taip pat galima priskirti prie vienos iš seniausiai naudojamos šilumos energijos gavimo rūšies ir šiuolaikiškame mūsų gyvenime, didžiąją dalį energijos, kuri gaminama biomasės pagalba ir yra būtent šilumos energija. Kaip žinia, atsinaujinantis energijos šaltinis yra miškas ir medis, todėl panaudont naujausias technologijas ir energetinį sumanumą, iš pramonės, kurioje, pagrinde yra naudojama mediena, galima gauti labai daug energetinės naudos net ir tada kai atrodo, kad pagaminus norimą produktą, atlikusias biologines atliekas teks išmesti, patiriant nedidelių nuostolių.

Nuolat mažinant teršalų emisijas, nuolat tobulinamas ir pats medžio deginimo procesas, kurio efektyvumas nuolat didėja kartu su gaunama šilumos eneregija. Todėl paskutiniais metais, ypač pradėjo populiarėti pigiausias šilumos energijos gamybos kuras – biomasė iš medienos. Didžioji dalis biomasės, tai yra kietojo kuro, suvartojama individualių namų valdose. Tačiau kuro iš medienos kaine ir energetinė vertė, alternatyvos centralizuoto šildymo sektoriuje ieškoti verčia tiek verslininkus, tiek pramonininkus. Kurie naudą jau susiskaičiavo ir yra pasirengę įsirengti pilnai automatizuotas šildymo sistemas, kurios bus kurenamos granulėmis arba biomase, kas suteikia galimybę taupyti ne tik lėšas, bet ir automatizuoto proceso eigos laiką. Katilai biomasės deginimui yra ištobulinti techniškai, todėl iš biomasės talpyklos automatiškai paimama biomasė nesudėtingu procesu dozuojama ir pateikiama tiesiai į katilą. Jums tereikės prižiūrėti biomasės kiekį talpykloje, kad netektų nustebti, kodėl staiga sustojo šilumos pateikimo procesas.

Nereikia pamiršti, kad biomasė yra ne tik iš medžio, tai:

  1. Medienos ir jos ruošos bei apdirbimo metu gaunamos atliekos;
  2. Šiaudai, rapsai ar kviečiai, kurie žemės ūkyje yra įvardijamos kaip atliekos;
  3. Atliekos gautos gyvūlininkystėje, tai paukščių ar gyvulių eksrementai;
  4. Organinės atliekos gaunamos maisto pramonėje;
  5. Organinės medžiagos, kurios yra susikaupusios nutekamųjų vandenų dumle;
  6. Atrinktos organinės atliekos iš gaunamų komunalinių atliekų.

Taigi, kurenti galima ne tik kietą kurą, bet ir skystą bei dujų pavidalą turinčią biomasę. Suprantama, kad kietą kurą tenka susmulkinti, bet norint energetinę naudą pasiimti iš skystos ar dujinės biomasės, tam teks pasitelkti daug sudėtingesnius biomasės apdorojimo būdus ir technologijas, kas, šiek tiek, apsunkina maksimalų jų panaudojimą ne tik buityje. Todėl prieiname prie išvados, kad biomasė, kurią sudaro medina yra ne tik naudingiausia, bet ir populiariausia visame pasaulyje.

top